The Bonus Commandment

Exodus 20:17 & Matthew 19:16-22